کلینیک تخصصی درد دکتر سید کمال موسوی

اولین و با سابقه ترین کلینیک درد در استان های خراسان

عضو انجمن بین المللی مطالعه درد آمریکا (IASP)

آدرس

مشهد، چهارراه دکترا، سه راه ادبیات، مقابل جهاد دانشگاهی، جنب رستوران نسیم لبنان، پلاک 85

اطلاعات تماس

تلفن کلینیک: 0513888 | 38441109-051 09021809600

با ما همراه شوید

ساعت پذیرش: روزهای زوج ۹ـ ۵ شب